Prezident SR
 
Národná rada SR
Vláda SR
rokovanie vlády SR
Ministerstvá SR 
Úrady SR
Centrálny register zmlúv
Ústavy SR
Združenia, neziskové organizácie, nadácie
Ministerstvo vnútra SR  (aj POLÍCIA)
Registre SR
Obchodný register SR
Živnostenský register SR
Notárska komora SR
Slovenská tlačová agentúra SITA